kdo jsem

Jsem Zdenka a jsem aktivní, nadšená a společenská. A odpovědná.

Firmám nejen ve Zlínském kraji nabízím zejména poradenství při tvorbě, nastavování, implementaci a vyhodnocování jejich CSR strategií, koncepcí a aktivit.

Ať už dle požadavků normy ČSN 01 0391, tak dle jejich vlastního, intuitivního přístupu, který jim pomáhám ladit.

S kým nejčastěji spolupracuji? S firmami, které chtějí začít koncepčně páchat dobro. S firmami, které už za sebou mají sponzorské aktivity, ale chtějí dát svému pomáhání systém a řád. S firmami, které chtějí revidovat či rozvinout svůj fungující systém společensky odpovědného chování.

Tahle práce si mě tak nějak vybrala. A já ji dělám moc ráda.

Moje pracovní cesta začala v sociálních službách, odkud jsem se přesunula do ziskového sektoru do oblasti vzdělávání. Sociální cítění v sobě ovšem nezapřu, a proto se tyto dva světy snažím propojovat cestou společenské odpovědnosti. Ale protože ani jeden svět není o společenské odpovědnosti úplně informovaný, pracuji zejména na osvětě, ať už formou seminářů, nebo poradenstvím přímo v organizacích či na vysokých školách.

Firmám ukazuji, jak je možné spolupracovat s neziskovými organizacemi.

Neziskovky učím rovnocennému a partnerskému postoji směrem k firmám.

A studentům se snažím předat nadšení, které ke společensky odpovědnému chování patří. Aby si uměli vybrat odpovědného zaměstnavatele nebo aby v budoucnu řídili odpovědně své vlastní podniky. 

Mojí druhou aktivitou a srdcovou záležitostí je koordinace činnosti Klubu podnikatelek ze Zlínska, ve kterém se snažím nabídnout prostor pro podporu začínajících podnikatelek, ale také místo pro setkávání, sdílení a spolupráci s podnikatelkami zkušenými.

Doklady o vzdělání v oblasti společenské odpovědnosti: