služby

V rámci poradenské činnosti školím, hodnotím, ptám se, navrhuji. Ale taky zpracovávám, administruji a zastupuji. Záleží na tom, jakou pomoc zrovna potřebujete. A co všechno pro vás tedy mohu udělat?

Na začátku je vždy úvodní konzultace – první kontakt, v rámci kterého se seznámíme, představíme si vzájemné možnosti a očekávání, nastíníme možnosti řešení a promyslíme strategii případné spolupráce. Není to plytké povídání u kafíčka, ale práce.

A pak už to může vypadat třeba takto:

   Uvedu vás do tématu – a vy budete vědět, co je společenská odpovědnost

  • Úvod do CSR pro studenty Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. Školení: Úvod do CSR – vám, vašim kolegům či vašim podřízeným představím společenskou odpovědnost (lehce historii a vývoj, aktuální trendy CSR v ČR, pilíře a příklady aktivit z jednotlivých oblastí, zainteresované strany, systém managementu – jak zavést, monitorovat, vyhodnocovat, zlepšovat, komunikovat) a vysvětlím, jak na to – ať už o CSR něco víte nebo ne, získáte komplexní pohled a budete mít jasno v tom, jak se k CSR ve vašem konkrétním firemním prostředí postavit.

   Zjistím, jak na tom jste – a vy budete vědět, jak se  posunout dál

  • Analýza CSR ve vaší společnosti – pokud chcete společenskou odpovědnost rozvíjet, je třeba zjistit, jaká je vaše výchozí pozice. Možná budete mile překvapeni, jak společensky odpovědní vlastně jste. V rámci cca 2-3 měsíců (dle velikosti společnosti) se u vás cca 6x zastavím a během dopoledne budou probíhat polostrukturované rozhovory s těmi, kterých se CSR u vás ve firmě týká. Výstupem je dokument, ve kterém popíšu aktuální stav společenské odpovědnosti ve vaší organizaci. Stěžejní jsou pak doporučení k rozvoji, návrhy na zlepšení a navržení strategie CSR pro vaši organizaci. Předání výstupu spojím s prezentací (max 2 hod), v rámci které představím stěžejní body a závěry.

   Uděláme pořádek – a vy budete mít ve své společenské odpovědnosti systém

  • Zavedení řízení společenské odpovědnosti – jedná se v podstatě o pomoc se implementací změn a doporučení, které vyplynuly z Analýzy CSR. Jedná se o dlouhodobý proces (minimálně 6 měsíců; většinou to probíhá tak, že si rozdáme úkoly a dle domluvy se budeme např. každých 14 dní nebo jednou za měsíc vídat a práci na daných úkolech vyhodnocovat a posunovat dál), proto spolu uzavřeme smlouvu. Přílohou smlouvy bude provedená Analýza, ve které je popsána strategie, kterou se společně vydáme. Pokud analýza neproběhla, bude třeba schůzka, na které jasně definujeme jednotlivé kroky a dílčí cíle naší spolupráce. Zavedení řízení je vhodné jak pro menší firmy, které doposud dělaly aktivity nahodile a neřízeně a jejich cílem je prostě vnést do CSR nějaký řád (začít plánovat, monitorovat, měřit, hodnotit a zlepšovat – prostě to mít pod kontrolou), ale i pro větší firmy, které chtějí CSR integrovat např. s požadavky norem ISO 9001 a/nebo ISO 14001, případně přemýšlí o certifikaci systému managementu CSR dle ČSN 010391.

  Nenechám vás v tom – a vy se na mě můžete spolehnout

  • Poradenství – nezávislý pohled třetí strany. Jsem tu pro vás v případě, že nevíte, že si nejste jisti, že potřebujete něco probrat. Společenská odpovědnost je velmi široká oblast. Spousta věcí splývá, jde těžko oddělit, někdy je sporných. A člověk občas potřebuje získat náhled a probrat danou věc s někým cizím, aby si mohl udělat jasno. Společně to zvládneme – ať už osobně nebo online.
  • Pomoc s administrativou – komunikace se zainteresovanými stranami, reporting, zprávy CSR apod. Je toho hodně, když to člověk začne dělat pořádně.
  • Požadovaná účast – čeká vás audit CSR, certifikace CSR, nebo hodnocení v rámci oceňování CSR? Mohu být u toho a být na vaší straně. Prostuduji potřebné dokumenty, přijedu a budete mít krytá záda odborníkem.

účast při certifikaci systému managementu CSR dle ČSN 01 0391 ve společnosti Tescoma; zleva: Ing. Rapant Jaroslav (vedoucí oddělení certifikace systémů řízení, ITC), Ing. David Chromý (manažer kvality, Tescoma), dr. Ing. Ladislav Vaculík (ředitel Řízení jakosti, Tescoma), Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová (poradce v oblasti CSR, CSR Zlín), RNDr. Čevelík Radomír ( generální ředitel, ITC)

Máte zájem o schůzku?

Domluvíme termín, potkáme se osobně nebo online a uvidíme, co dál.

Jste neziskovka a chcete jednat o ceně? Všechno jde. Kontaktujte mě.