V rámci poradenské činnosti školím, hodnotím, ptám se, navrhuji. Ale taky zpracovávám, administruji a zastupuji. Záleží na tom, jakou pomoc zrovna potřebujete. A co všechno pro vás tedy mohu udělat?

Na začátku je vždy úvodní konzultace – první kontakt, v rámci kterého se seznámíme, představíme si vzájemné možnosti a očekávání, nastíníme možnosti řešení a promyslíme strategii případné spolupráce. Není to plytké povídání u kafíčka, ale práce.

Poradenství – nezávislý pohled třetí strany. Jsem tu pro vás v případě, že nevíte, že si nejste jisti, že potřebujete něco probrat. Společenská odpovědnost je velmi široká oblast. Spousta věcí splývá, jde těžko oddělit, někdy je sporných. A člověk občas potřebuje získat náhled a probrat danou věc s někým cizím, aby si mohl udělat jasno. Společně to zvládneme – ať už osobně nebo online.

Uvedu vás do tématu – a vy budete vědět, co je CSR

Školení: Úvod do CSR – vám, vašim kolegům či vašim podřízeným představím společenskou odpovědnost (lehce historii a vývoj, aktuální trendy CSR v ČR, pilíře a příklady aktivit z jednotlivých oblastí, zainteresované strany, systém managementu – jak zavést, monitorovat, vyhodnocovat, zlepšovat, komunikovat) a vysvětlím, jak na to – ať už o CSR něco víte nebo ne, získáte komplexní pohled a budete mít jasno v tom, jak se k CSR ve vašem konkrétním firemním prostředí postavit.

Zjistím, jak na tom jste – a vy dostanete plán, jak se posunout dál

Analýza CSR ve vaší společnosti – pokud chcete společenskou odpovědnost rozvíjet, je třeba zjistit, jaká je vaše výchozí pozice. Možná budete mile překvapeni, jak společensky odpovědní vlastně jste. V rámci cca 2-3 měsíců (dle velikosti společnosti) se u vás cca 6x zastavím a během dopoledne budou probíhat polostrukturované rozhovory s těmi, kterých se CSR u vás ve firmě týká. Výstupem je dokument, ve kterém popíšu aktuální stav společenské odpovědnosti ve vaší organizaci. Stěžejní jsou pak doporučení k rozvoji, návrhy na zlepšení a navržení strategie CSR pro vaši organizaci. Předání výstupu spojím s prezentací (max 2 hod), v rámci které představím stěžejní body a závěry.

Uděláme pořádek – a vy budete mít zavedený systém

Zavedení řízení společenské odpovědnosti – jedná se v podstatě o pomoc se implementací změn a doporučení, které vyplynuly z Analýzy CSR. Jde o dlouhodobý proces (minimálně 6 měsíců; většinou to probíhá tak, že si rozdáme úkoly a dle domluvy se budeme např. každých 14 dní nebo jednou za měsíc vídat a práci na daných úkolech vyhodnocovat a posunovat dál), proto spolu uzavřeme smlouvu. Přílohou smlouvy bude provedená Analýza, ve které je popsána strategie, kterou se společně vydáme. Pokud analýza neproběhla, bude třeba schůzka, na které jasně definujeme jednotlivé kroky a dílčí cíle naší spolupráce. Zavedení řízení je vhodné jak pro menší firmy, které doposud dělaly aktivity nahodile a neřízeně a jejich cílem je prostě vnést do CSR nějaký řád (začít plánovat, monitorovat, měřit, hodnotit a zlepšovat – prostě to mít pod kontrolou), ale i pro větší firmy, které chtějí CSR integrovat např. s požadavky norem ISO 9001 a/nebo ISO 14001, případně přemýšlí o certifikaci systému managementu CSR dle ČSN 010391.

Nenechám vás v tom – a vy se na mě můžete spolehnout

  • Pomoc s administrativou – monitoring, reporting, zprávy CSR apod. Je toho hodně, když to člověk začne dělat pořádně.
  • Komunikace a účast – komunikace se zainteresovanými stranami. Mohu být vaše kontaktní osoba pro oblast CSR. Čeká vás audit CSR, certifikace CSR, nebo hodnocení v rámci oceňování CSR? Mohu být u toho a být na vaší straně. Prostuduji potřebné dokumenty, přijedu a budete mít krytá záda odborníkem.

 

účast při certifikaci systému managementu CSR dle ČSN 01 0391 ve společnosti Tescoma; zleva: Ing. Rapant Jaroslav (vedoucí oddělení certifikace systémů řízení, ITC), Ing. David Chromý (manažer kvality, Tescoma), dr. Ing. Ladislav Vaculík (ředitel Řízení jakosti, Tescoma), Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová (poradce v oblasti CSR, CSR Zlín), RNDr. Čevelík Radomír ( generální ředitel, ITC)

Máte zájem o schůzku?

Domluvíme termín, potkáme se osobně nebo online a uvidíme, co dál.

This site is protected by Comment SPAM Wiper.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více info zde.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close