služby

   Uvedu vás do tématu

  • Úvodní konzultace – první kontakt, v rámci kterého se seznámíme, představíme si vzájemné možnosti a očekávání, nastíníme možnosti řešení a promyslíme strategii případné spolupráce. Není to plytké povídání u kafíčka, ale práce.
  •  Úvod do CSR pro studenty Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.Školení: Úvod do CSR – vám, vašim kolegům či vašim podřízeným představím společenskou odpovědnost (lehce historii a vývoj, aktuální trendy CSR v ČR, pilíře a příklady aktivit z jednotlivých oblastí, zainteresované strany, systém managementu – jak zavést, monitorovat, vyhodnocovat, zlepšovat, komunikovat) a vysvětlím, jak na to – ať už o CSR něco víte nebo ne, získáte komplexní pohled a budete mít jasno v tom, jak se k CSR ve vašem konkrétním firemním prostředí postavit.

 

   Zjistím, jak na tom jste

  • Analýza CSR ve vaší společnosti – pokud se chcete posunout dál, je třeba zjistit, jaká je vaše výchozí pozice. Možná budete mile překvapeni, jak společensky odpovědní vlastně jste. V rámci cca 2-3 měsíců (dle velikosti společnosti) se u vás cca 6x zastavím a během dopoledne budou probíhat polostrukturované rozhovory s těmi, kterých se CSR u vás ve firmě týká. Výstupem je dokument, ve kterém bude popsán aktuální stav společenské odpovědnosti ve vaší organizaci. Stěžejní jsou pak doporučení k rozvoji, návrhy na zlepšení a navržení strategie CSR pro danou organizaci. Předání výstupu je spojeno s prezentací (max 2 hod), v rámci které jsou představeny stěžejní body a závěry.

   Uděláme pořádek

  • Zavedení řízení společenské odpovědnosti – jedná se v podstatě o pomoc se implementací změn a doporučení, které vyplynuly z Analýzy CSR. Jedná se o dlouhodobý proces (minimálně 6 měsíců; většinou to probíhá tak, že si rozdáme úkoly a dle domluvy se budeme např. každých 14 dní vídat a práci na daných úkolech vyhodnocovat a posunovat dál), proto spolu uzavřeme smlouvu. Přílohou smlouvy bude provedená Analýza, ve které je popsána strategie, kterou se společně vydáme. Pokud analýza neproběhla, bude třeba schůzka, na které jasně definujeme jednotlivé kroky a dílčí cíle naší spolupráce. Zavedení řízení je vhodné jak pro menší firmy, které doposud dělaly aktivity nahodile a neřízeně a jejich cílem je prostě vnést do CSR nějaký řád (začít plánovat, monitorovat, měřit, hodnotit a zlepšovat – prostě to mít pod kontrolou), ale i pro větší firmy, které chtějí CSR integrovat např. s požadavky norem ISO 9001 a/nebo ISO 14001, případně přemýšlí o certifikaci systému managementu CSR dle ČSN 010391.

  Nenechám vás v tom

  • Poradenství – nezávislý pohled třetí strany. Jsem tu pro vás v případě, že nevíte, že si nejste jisti, že potřebujete něco probrat. Společenská odpovědnost je velmi široká oblast. Spousta věcí splývá, jde těžko oddělit, někdy je sporných. A člověk občas potřebuje získat náhled a probrat danou věc s někým cizím, aby si mohl udělat jasno. Přijedu a společně to zvládneme.
  • Pomoc s administrativou – komunikace se zainteresovanými stranami, reporting, zprávy CSR apod. Je toho hodně, když to člověk začne dělat pořádně.
  • Požadovaná účast – čeká vás audit CSR, certifikace CSR, nebo hodnocení v rámci oceňování CSR? Mohu být u toho a být na vaší straně. Prostuduji potřebné dokumenty a přijedu.
účast při certifikaci systému managementu CSR dle ČSN 01 0391 ve společnosti Tescoma; zleva: Ing. Rapant Jaroslav (vedoucí oddělení certifikace systémů řízení, ITC), Ing. David Chromý (manažer kvality, Tescoma), dr. Ing. Ladislav Vaculík (ředitel Řízení jakosti, Tescoma), Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová (poradce v oblasti CSR, CSR Zlín), RNDr. Čevelík Radomír ( generální ředitel, ITC)

 

Máte zájem o schůzku? Napište mi nebo zavolejte. Domluvíme termín, potkáme se a uvidíme, co dál.

JSTE NEZISKOVKA  A CHCETE JEDNAT O CENĚ?

VŠECHNO JDE. KONTAKTUJTE MĚ.