kdo jsem

Jsem aktivní, nadšená a společenská. A odpovědná.

Organizacím nejen ve Zlínském kraji nabízím zejména poradenství při tvorbě, nastavování, implementaci a vyhodnocování jejich CSR koncepcí. Ať už dle požadavků normy ČSN 01 0391, tak dle jejich vlastního, intuitivního přístupu. Mých služeb můžete využít, ať už jste zisková firma nebo nezisková organizace, ale také organizace státní či veřejné správy.

 

Mgr. et Mgr. Zdenka Barošová (Vymětalová)

certifikovaný manažer CSR, poradce
Moje pracovní cesta začala v sociálních službách, odkud jsem se přesunula do ziskového sektoru do oblasti vzdělávání. Sociální cítění v sobě ovšem nezapřu, a proto se tyto dva světy snažím propojovat cestou společenské odpovědnosti. Ale protože ani jeden svět není o společenské odpovědnosti úplně informovaný, pracuji zejména na osvětě, ať už formou seminářů, nebo poradenstvím přímo v organizacích.

Mojí druhou aktivitou a srdcovou záležitostí je koordinace činnosti Klubu podnikatelek ze Zlínska, ve kterém se snažím nabídnout prostor pro podporu začínajících podnikatelek, ale také místo pro setkávání, sdílení a spolupráci s podnikatelkami zkušenými.

Doklady o vzdělání v oblasti společenské odpovědnosti: