co je CSR

CSR – Corporate Social Responsibility – společenská odpovědnost firem

„CSR je dobrovolné integrování sociálních a ekologických hledisek do každodenních firemních operací a interakcí s firemními „stakeholders““.
(Evropská Unie: Zelená kniha)

Přijetí společenské odpovědnosti a zařazení CSR prvků do řízení společnosti přináší mnoho výhod, ať už v oblasti ekonomických ukazatelů, tak z hlediska firemní kultury či dobrého vnitřního pocitu z férové práce za slušných podmínek.

Společenská odpovědnost úzce souvisí s udržitelným rozvojem – charakteristikou moderního a odpovědného podnikání je nejen touha po zisku tady a teď, ale přemýšlení o všech, kteří by mohli být aktivitou společnosti ovlivněni nyní, ale i v budoucnu.

Společenská odpovědnost byla zatím charakteristická zejm. pro nadnárodní korporace, ale začíná se rozšiřovat i do národních či lokálních podniků. A co je zajímavé: spousta firem prvky společenské odpovědnosti v řízení firmy již aplikuje, jen to prozatím nemají pojmenováno, nebo si to ani neuvědomují, protože to vychází z jejich přirozenosti, z jejich intuitivního postoje, z nastavení osobnosti – kdy člověk ve vedoucí pozici odmítá nekalé praktiky, chová se čestně k dodavatelům, dbá na kvalitní pracovní podmínky zaměstnanců apod.

V takovém případě už jen stačí udělat si v tom pořádek: procesy a aktivity pojmenovat, sledovat je a vyhodnocovat a na základě vyhodnocení zkvalitňovat.

Proč být odpovědnou firmou?