Model EFQM – nástroj pro řízení, analýzu i rozvoj hodnot a firemní kultury

Model excellence EFQM = dobrovolný nástroj (původní verze z roku 2013 byla v roce 2020 aktualizována) sloužící k sebehodnocení, bez ohledu na velikost či obor činnosti organizace – pro firmy, školy i neziskovky. (EFQM = Evropská nadace pro management kvality. ) 

Model PDCA trochu jinak

Jak jinak? Struktura Modelu EFQM je založena na jednoduché, ale funkční logice kladení tří otázek (citovaných z Příručky):

 • „Proč“ organizace existuje? Jaký účel naplňuje? Proč zrovna tato strategie? (Směřování)
 • „Jak“ má v úmyslu naplňovat svůj účel a strategii? (Realizace)
 • „Čeho“ doposud skutečně dosáhla? „Čeho“ chce dosáhnout zítra? (Výsledky)

Proč a k čemu

Model EFQM vám:

 • pomůže nastavit dlouhodobě udržitelný systém řízení
 • ukáže místa k rozvoji, ale také silná místa, kterými můžete inspirovat
 • zlepší výkonnost vaší organizace.

„Model EFQM pomůže vaší organizaci dosáhnout úspěchu díky změření pozice, na které se nacházíte na cestě k vytváření udržitelné hodnoty. Pomůže vám pochopit mezery a možná řešení, která jsou k dispozici, a umožní vám významně zlepšit výkonnost vaší organizace a dosáhnout pokroku.“ (cit. z příručky)

A jak to souvisí s CSR?

Souvislost Modelu EFQM a společenské odpovědnosti spočívá v důrazu na společná témata, jako jsou: 

 • zainteresované strany (zapojení, vnímání)
 • ekologické hledisko
 • udržitelnost
 • kultura, spolupráce, vize a hodnoty společnosti
 • podpora dosahování udržitelných cílů OSN a principů Global Compact.

 

Zajímavý článek přibližující detailněji Model EFQM formou rozhovoru s Mgr. Danuší Fišerovou naleznete zde.

Osvědčení o kurzu absolvovaném u ČSJ najdete v sekci o mém vzdělání.

This site is protected by Comment SPAM Wiper.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více info zde.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close