Hlavní přínosy pro velké a střední firmy:

 • úspora nákladů (aktivity CSR vedou k inovacím, které mohou snížit náklady, resp. zvýšit efektivitu; mnohdy vedou také ke snížení implicitních nákladů, kterým se společnost prostřednictvím CSR vyhne – např. náklady na budoucí spory či na odstranění znečištěných ploch, náklady související s vysokou fluktuací zaměstnanců apod.)
 • postupné zvyšování zisku – z dlouhodobého hlediska (aktivity CSR vedou ke zvýšení zisku nepřímo – např. zvýšeným tempem růstu, nárůstu zaměstnanců, zvýšení hodnoty společnosti aj.)
 • spokojení, loajální, efektivní a kvalitní zaměstnanci (podpora kreativního, inovativního a transparentního prostředí podporuje spokojenost zaměstnance, který v důsledku této spokojenosti, někdy i nevědomě, buduje pozitivní image podniku – je hrdý, že ve společnosti pracuje – což je atraktivní pro potenciální uchazeče o zaměstnání)
 • konkurenční výhody  a spokojení zákazníci (aktivity CSR firmy odlišují: zákazníci se ke společensky odpovědné firmě vracejí, protože chování je založeno na sdílené myšlence, ne na základě např. nejnižší ceny)
 • otevření nových obchodních příležitostí (důležitou součástí CSR je komunikace se zainteresovanými stranami – zde se otvírá prostor pro zjištění aktuálních potřeb a následná možnost na ně reagovat)
 • atraktivita pro investory (zařazení CSR aktivit do řízení organizace je známkou dobrého managementu; investice do společensky odpovědných firem jsou méně rizikové a schopné nadprůměrného zhodnocení; burzovní indexy začínají CSR zohledňovat)
 • zvyšování výkonu obchodních sítí (vzájemná důvěra mezi obchodními partnery vede k vyššímu zisku v rámci vzájemné obchodní spolupráce – velké společnosti často od svých partnerů přijetí CSR vyžadují)
 • řízení rizik (schopnost předvídat možná rizika, pohotově reagovat na změny atp.)

A co střední a menší podniky?

Integrace CSR do MSP (malý, střední podnik/podnikatel) je praktická, jednoduchá, nákladově efektivní.

Menší velikost + potenciál vyšší flexibility + inovativnost = zajímavé příležitosti v oblasti CSR.

Hlavní přínosy pro MSP

 • jednodušší nacházení zájemců o práci
 • jednodušší získávání dodavatelů, odběratelů a jiných obchodních partnerů
 • posílení reklamy a public relations
 • získávání kontaktů a informací

This site is protected by Comment SPAM Wiper.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více info zde.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close