vzdělání

 

2009 – 2011 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín – získání titulu Mgr.

  • dálkové studium při zaměstnání; navazující magisterský program Hospodářská politika a správa, obor Řízení netržních a sociálních služeb, Fakulta multimediálních komunikací
  • diplomová práce: Marketingová strategie neziskové organizace
  • státní závěrečná zkouška z předmětů: Ekonomika a řízení malých a středních organizací, Marketing v řízení netržních a sociálních služeb, Systém netržních a sociálních služeb

2007 – 2009 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín – získání titulu Mgr.

  • dálkové studium při zaměstnání; navazující magisterský program Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika, Fakulta humanitních studií
  • diplomová práce: Syndrom vyhoření a jeho vliv na rodinné vztahy
  • státní závěrečná zkouška z předmětů: Aplikovaná psychologie, Sociálně výchovná práce a poradenství, Sociální pedagogika

2004 – 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín – získání titulu Bc.

  • prezenční studium bakalářského studia programu Specializace v pedagogice, obor Sociální pedagogika, Fakulta humanitních studií
  • bakalářská práce: Příčiny a projevy syndromu vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích
  • státní závěrečná zkouška z předmětů: Psychologie, Sociální pedagogika, Sociální práce