pracovní zkušenosti

 

červen 2013 – doposud OSVČ

  • odborný poradce v oblasti CSR

prosinec 2012 – doposud Centrum vzdělávání – Počítačová služba s.r.o.

  • odborný poradce, lektor (se zaměřením na motivaci, komunikaci, asertivitu, kariérové poradenství, základy podnikání aj.)

prosinec 2012 – duben 2013 Asociace Tectum o.s.

  • lektor (spolupráce na projektu “Jeden za všechny”)

listopad 2012 – červen 2013 Česká asociace streetwork o.s.

  • hodnotitel kvality kontaktních sociálních služeb (v rámci projektu Zvyšování kvality a efektivity u kontaktních sociálních služeb financovaného z OP LZZ, realizovaného Českou asociací streetwork, o.s.)

červenec 2007 – červen 2012 Unie Kompas o.s.

  • vedoucí terénní sociální práce, sociální pracovnice

říjen 2006 – červen 2007 Unie Kompas o.s.

  • sociální pracovnice