Agenda 2030: Nové globální cíle

  V pátek 25.9.2015 bylo zahájeno 70. zasedání OSN, v rámci kterého budou přijaty nové globální Cíle udržitelného rozvoje ve formě akčního plánu Agenda 2030. Na rozdíl od Rozvojových cílů tisíciletí, na které Agenda 2030 navazuje, nebude kladen hlavní důraz na snížení chudoby a hladu v rozvojových zemích. Nové cíle mají jako východisko komplexnost všech[…]