Férová snídaně 2014 (ze zákulisí + shrnutí)

V sobotu 10.5.2014 proběhla na 115 místech České republiky Férová snídaně – happening na podporu Světového dne Fairt Trade, který je ve světě slaven druhou květnovou sobotu. Organizátorem této akce je NaZemi (dříve Společnost pro Fair Trade), která se zabývá podporou fair trade, vzděláváním a vedením kampaní v oblasti aktuálních globálních a rozvojových témat. Společenská odpovědnost a[…]