CSR & konkurenceschopnost

Paní Ing. Renata Skýpalová z Mendelovy univerzity v Brně spustila v rámci své disertační práce výzkum zaměřený na CSR a oslovila mě s nabídkou pomoci při šíření informací o tomto výzkumu, protože respondentů ze Zlínského kraje je zatím málo.